Polls
Announcements

Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak
Piagam Pelanggan
  • Memberi respon terhadap setiap kueri mengenai sistem Sarawak Monitor pada hari yang sama.

  • Memproses permohonan MRP Negeri untuk kelulusan YAB Ketua Menteri dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

  • Mengeluar waran MRP Negeri dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

  • Memproses tuntutan bayaran dalam tiga (3) hari bekerja tertakluk semua dokumen lengkap dan betul.