Polls
Announcements

Unit Perancang Ekonomi Sarawak

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak
Permohonan Penyelidikan

Tiga agensi terlibat dalam memproses permohonan untuk menjalankan penyelidikan iaitu:

Penyelidik yang bercadang untuk menjalankan penyelidikan di Sarawak perlu membuat memohon melalui agensi-agensi yang terlibat (berdasarkan kepada subjek penyelidikan) bagi memohon kelulusan.

Penyelidik yang lokasi penyelidikannya melibatkan negeri Sarawak dan lain-lain negeri di Malaysia perlu turut memohon kelulusan melalui Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (EPU).

 

Jenis-jenis penyelidikan:

Disertasi / Tesis / Laporan / Laporan yang diterbitkan termasuk Jurnal Penyelidikan.