Polls
Announcements

Unit Integriti dan Ombudsman Negeri (UNION)

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak
Fungsi UNION

 

1.
Tadbir Urus  - Memastikan tadbir urus yang baik dilaksanakan di semua sektor perkhidmatan awam negeri Sarawak
Tadbir Urus  - Memastikan tadbir urus yang baik dilaksanakan di semua sektor perkhidmatan awam negeri Sarawak.
2. Pengukuhan Integriti - Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi perkhidmatan awam negeri Sarawak serta sektor-sektor lain yang dinyatakan dalam Pelan Antirasuah Nasional.
3. Pengesanan dan Pengesahan - Mengesan dan mengesahkan salahlaku, jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan diambil.
4. Pengurusan Aduan - Menerima dan mengambil tindakan keatas semua aduan berkenaan perkhidmatan awam negeri Sarawak.
5.
Pematuhan - Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
6. Tatatertib - Membantu melaksanakan fungsi tatatertib.