Polls
Announcements

Unit Integriti dan Ombudsman Negeri (UNION)

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak
Aktiviti/Program Menteri di JKM (Integriti & Ommbudsman)

21 September 2021

Kunjungan Hormat Pengarah AADK Negeri Sarawak dan rombongan kepada YB Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman

Kuching, 15 September 2021 (Rabu)
YB Datuk Haji Talib Zulpilip mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Ombudsman Negeri Sarawak (JONS) Bil.5/2021. 
JONS terdiri daripada:-
1. Unit Integriti & Ombudsman Negeri (UNiON), Jabatan Ketua Menteri 
2. Unit Audit Dalam Negeri, Jabatan Ketua Menteri
3. Jabatan Audit Negara Sarawak
4. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sarawak (SPRM Sarawak)
Tujuan JONS adalah untuk membincang kes-kes laporan Ombudsman yang telah diterima untuk tindakan selanjutnya.

15 September 2021 (Rabu)

 

YB Datuk Haji Talib Zulpilip mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Ombudsman Negeri Sarawak (JONS) Bil.5/2021. 


JONS terdiri daripada:-

1. Unit Integriti & Ombudsman Negeri (UNiON), Jabatan Ketua Menteri 

2. Unit Audit Dalam Negeri, Jabatan Ketua Menteri

3. Jabatan Audit Negara Sarawak

4. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sarawak (SPRM Sarawak)


Tujuan JONS adalah untuk membincang kes-kes laporan Ombudsman yang telah diterima untuk tindakan selanjutnya.