Polls
Announcements

Unit Pentadbiran Am

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak
Pengurusan Kewangan Dan Akaun

Perancangan dan pemantauan

 • Mengenalpasti isu, masalah dan keperluan dalam hal-hal berkaitan kewangan
 • Merancang dan memastikan perlaksanaan keseluruhan aktiviti-aktiviti sub-unit selaras dengan polisi, garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan
 • Memastikan unit-unit di bawah kawalan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Arahan Perbendaharaan, Akta Acara Kewangan dan pekeliling-pekeliling
 • Menggubal polisi yang berkaitan dengan kewangan dan perakaunan yang dikeluarkan oleh jabatan
 • Merancang dan mengadakan bengkel dan dialog dengan pihak yang berkenaan yang berkaitan dengan isu-isu kewangan dan perakaunan
 • Berhubung dengan Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri dan Perbendaharaan Negeri mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kewangan dan perakaunan
 • Membantu penyediaan kertas MMKN dalam isu-isu yang berkaitan dengan kewangan dan akaun
 • Merancang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan latihan, naziran dan pemantauan
 • Membangun dan membuat penambahbaikan ke atas prosedur dan proses kerja dari masa ke semasa
 • Mengurus aktiviti pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan mengejut
 • Memberi khidmat bimbingan, nasihat dan sokongan dalam hal-hal berkaitan akaun dan pengurusan kewangan kepada unit-unit di bawah kawalan
 • Mengurus peruntukan tambahan, viremen dan variasi
 • Menganggotai Jawatankuasa Pemeriksaan Belanjawan Tahunan
 • Membentang laporan berkaitan dengan kewangan dan perakaunan kepada pihak atasan
 • Menganggotai Jawatankuasa Tender dan Sebutharga
 •  

   Pegawai-pegawai Untuk Dihubungi:

 

PENGURUSAN

 

Akauntan

Johan Achu Anak Jupaw

Telefon: 082-449733
Emel: johanaj@sarawak.gov.my

 

Akauntan

Icha Ak Stephen

Telefon: 082-319077
Emel: icha@sarawak.gov.my

 

Penolong Akauntan

Saniah Binti Zaidan

Telefon: 082-319079
Emel: saniahz@sarawak.gov.my

 

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Kamsiah Binti Seli

Telefon: 082-319026
Emel: kamsiahs@sarawak.gov.my

 

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Mohd Nassir bin Morshidi

Telefon: 082-319095
Emel: nassir@sarawak.gov.my

 

 

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Dyg Siti Nursyaha Datu Rredza

Telefon: 082-319026
Emel: dayangan@sarawak.gov.my

 

 

 

Pembantu Tadbir

Yus Razyla Binti Rangkut

Telefon: 082-311025
Emel:yusrr@sarawak.gov.my

 

Pembantu Tadbir

Sadiah Binti Jarawi

Telefon: 082-319096
Emel: sadiahj@sarawak.gov.my

 

Pembantu Tadbir

Hassan Bin Loren

Telefon: 082-441957

Emel:hassanl@sarawak.gov.my

 

OPERASI

Akauntan

Fairuz Binti Pati

Telefon: 082-319022
Emel: fairuzpati@sarawak.gov.my

 

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Rihajah Binti Mohiden

Telefon: 082-319076
Emel: rihajahm@sarawak.gov.my


 

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Roseania Ak Ahen

Telefon: 082-319076
Emel: roseaniaa@sarawak.gov.my

 

 

Pembantu Tadbir

Mohd Harfizan Bin Madinil

Telefon: 082-446371
Emel: hafizam@sarawak.gov.my

 

 

 

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Fakhrur Razi Bin Amat Jafar

Telefon: 082-311360
Emel: frazi@sarawak.gov.my

 

 

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Lantong Anak Gima

Telefon: 082-319047
Emel: lantongg@sarawak.gov.my

 

Pembantu Tadbir

Kornia Normah

Telefon: 082-445909
Emel: kornian@sarawak.gov.my