Polls
Announcements

Unit Pentadbiran Am

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak
Seksyen Pentadbiran Bandaraya

Fungsi-fungsi

 

 

1)     Menyelaras dan memantau penyediaan kertas MMKN bagi Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU), Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS), Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) dari segi:

 1. Polisi-polisi dan garispanduan;
 2. Bajet (Hasil & Perbelanjaan);
 3. Laporan Audit dan Exit Conference; dan
 4. Penguatkuasaan “by-Laws”, Undang-undang dan Perlesenan; dan
 5. Pelantikan Ahli-ahli Lembaga/Dewan.

2)     Menyelaras dan memantau perkara-perkara berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) iaitu:

 1. Penyediaan kertas MMKN bagi DBKU, MBKS, dan BDA;
 2. Tindakan terhadap aduan awam berhubung dengan DBKU, MBKS dan BDA;
 3. Mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan DBKU, MBKS dan BDA termasuk Mesyuarat PBT;
 4. Program Bandar Selamat bagi DBKU, MBKS dan BDA;
 5. Aktiviti permohonan lesen dan permit iklan Pemberi Pinjam Wang Negeri Sarawak;
 6. Permohonan perlantikan, perubahan, pewartaan, dan pengeluaran Kad Kuasa bagi Timbalan Pendaftar dan Pegawai Pemeriksa PPW di peringkat bahagian/PBT;
 7. Permohonan pertukaran alamat premis perniagaan bagi agensi nombor ramalan di Negeri Sarawak; dan
 8. Permohonan menebang pokok di kawasan rumah kediaman dan bangunan kerajaan.

3)     Mengkaji dan menyelaras cadangan persempadanan semula kawasan pentadbiran Negeri Sarawak (Urusetia Jawatankuasa bagi Mengkaji Semula Persempadanan Pentadbiran (CRAB) Committee For Reviewing Administrative Boundary); dan

4)     Urusetia Mesyuarat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

 

Pegawai-pegawai Untuk Dihubungi:

Penolong Pengarah                                                                                 

Azizah binti Merni

Tel : 082-319081 Ext 2109
Emel: azizahm@sarawak.gov.my
 
Pembantu  Tadbir

Abdul Healee bin Bujang Seran

Tel: 082-440191, Ext 2073
Emel: abdulhbs@sarawak.gov.my

Pembantu Tadbir

Patricia Anak Peter
Telefon : 082-319087
Emel :patricp@sarawak.gov.my