Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak
Fungsi
No   Division   Core Function
         
1   Service Transformation Division  

- Menguruskan pelaksanaan Pelan Tindakan SCS 10-20

- Meningkatkan penyampaian perkhidmatan di SCS

- Menguruskan pelaksanaan bidang hasil utama yang strategik di bawah Pelan Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan

 

         
2   Recognition & Research Division  

- Pembangunan Organisasi dan Tadbir Urus Terbaik

- Memupuk dan mengamalkan amalan dan budaya pengurusan kualiti dalam SCS

- Pemupukan budaya kreativiti dan inovatif di dalam SCS dan komuniti

- Mengurus dan menyediakan perkhidmatan perundingan mengenai kualiti, kreativiti dan inovasi dalam SCS

         
3   Digital Government Division  

- Pengurusan projek ICT

- Pengurusan bakat ICT

- Tadbir urus ICT

- Penyediaan dalam merangka infrastruktur ICT

         
4   Service Sarawak Division  

- Titik perhubungan tunggal kerajaan

- Perkhidmatan pelbagai komunikasi bersepadu

- Kebolehcapaian melalui pelbagai saluran komunikasi

- Pelaksanaan Pusat Perkhidmatan Sehenti

- Pengalaman pelanggan dipertingkatkan

         
5   Management Service Division  

- Pengurusan pejabat

- Pengurusan kualiti yang strategik

- Pembangunan organisasi

- Pembangunan sumber manusia

- Pengurusan kelayakan kakitangan dalam Perkhidmatan

- Pengurusan kewangan

- Pengurusan akaun

- Pengurusan aset kerajaan