Polls
Announcements

Unit Sumber Manusia Negeri

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Visi
Menerajui Transformasi Modal Insan

Misi

Bersama kita menggerakkan tenaga kerja di perkhidmatan awam agar bertaraf dunia

Moto

Strategik, Berkesan, Efektif