Polls
Announcements

Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri

Jabatan Ketua Menteri Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Ketua Menteri Sarawak
Mengenai Kami
Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri (UPPN), Jabatan Ketua Menteri ditubuhkan pada 15 Mei 2015.  Ia merupakan gabungan antara Unit Pemodenan Perkhidmatan dan Kualiti dan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Unit ini bertanggungjawab untuk menerajui dan memantau semua inisiatif Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak.
seterusnya