Polls
Announcements

Berita

NOTIS IKLAN TENDER
Tarikh : 30 Nov 2017
 

Tender adalah dipelawa daripada pembekal / kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam kategori dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftarann yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi bekalan / perkhidmatan


Attachment here