Pengenalan

Jabatan Ketua Menteri Sarawak merupakan pusat pentadbiran bagi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak.  Negeri Sarawak merangkumi dua belas bahagian pentadbran iaitu Bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang.  Kesemua bahagian diletakkan di bawah seliaan Residen yang melaporkan diri kepada JKM Sarawak.  Manakala, setiap bahagian pentadbiran merangkumi beberapa daerah yang ditadbir urus oleh Pegawai Daerah yang melaporkan diri kepada Residen bahagian masing-masing. 

JKM Sarawak bertanggungjawab memacu transformasi Negeri Sarawak dengan mernerajui dan melaksanakan pelan transformasi, secara amnya sentiasa membangunkan negeri agar selari dengan arus kemajuan dan pembangunan perdana. Sehubungan itu, Jabatan Ketua Menteri Sarawak telah mengambil beberapa langkah positif dengan mewujudkan beberapa unit yang dipertanggungjawabkan dengan bidang kuasa masing-masing.  Jabatan Ketua Menteri Sarawak juga memainkan peranan serta tanggungjawab dalam memastikan segala dasar, program dan aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan.

JKM Sarawak berpusat di bangunan Wisma Bapa Malaysia. Bangunan berkenaan telah dirasmikan pada 17 Ogos 1976 mengambil nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, selaku "Bapa Kemerdekaan".